2021 მაგნიუმის L- ტრეონატი ტვინისთვის საუკეთესო ნოოტროპული დანამატის აღდგენისთვის